Az elállás joga és jogi feltétele

A törvényes elállási jog gyakorlásának időtartama

A szakemberekkel kötött szerződésekben szereplő fogyasztók jogairól szóló 34/2014. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Vevőnek a termék átvételétől számított  14 (tizennégy) naptári nap áll rendelkezésére hogy az elállási jogát gyakorolja, anáélkül. hogy a döntést indokolnia kéne.

 

A vevőnek, vagy adott esetben a Megrendelés kedvezményezettjének elállási jogának gyakorlása érdekében köteles kifejezetten az ADION SUPLIVITA SRL-t e-mailben értesíteni: megasporero@gmail.com e-mailben a szerződés felmondására vonatkozó döntéséről. mint például a visszatérési űrlap.

A vásárló a rendelkezésre álló szokásos visszatérítési űrlapot a www.seki.ro weboldalon elektronikus úton kitöltheti és elküldheti. Az ADION SUPLIVITA SRL haladéktalanul e-mailben visszaigazolja a visszavonási kérelem kézhezvételét. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha a Vevő az elállási határidőlejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést.

 

Termékek, amelyek mentesülnek a törvényes elállási jog gyakorlásától

A szakemberekkel kötött szerződésekben szereplő fogyasztók jogairól szóló 34/2014. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 16. cikkének megfelelően az elállási jog nem gyakorolható azon naptári rendelések esetében, amelyek a szállítás után lezárt áruk szállítására vonatkoznak, amelyeket higiéniai vagy védelmi okokból már nem lehet visszaküldeni. az egészségügy, valamint a fogyasztói előírások szerint elkészített vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékek szállítása.

Ezért a Vevő tisztában van azzal, hogy nem tudja kihasználni az általa lepecsételt termékekkel kapcsolatos törvényes elállási jogát, amelyek új bevezetése az ADION SUPLIVITA SRL által higiéniai vagy egészségügyi védelem miatt kockázatot jelenthet a fogyasztók számára (például: körömvágó, ollók stb.). A törvényes elállási jog gyakorlásának következményei

Abban az esetben, ha a termékekre törvényes elállási jog vonatkozik, a Vevő, az e cikkben a termékek visszaküldésének feltételeire és feltételeire vonatkozó feltételekkel történő elállási jogával, visszatérítést kaphat a visszaküldött termékek értékére, valamint a szállítási költségekre. a Rendhez kapcsolódóan. A Vevőnek vagy a Megrendelés kedvezményezettjének, aki a jelen cikkben a Termékek visszaküldésének feltételeivel és feltételeivel kapcsolatos törvényes elállási jogát gyakorolja, az ADION SUPLIVITA SRL-nek fizetési megbízásként kifizetett összes összeget megtérítik annak a megrendelésnek a vonatkozásában, amelyre vonatkozóan indokolatlan késedelem nélkül, és mindenesetre, legkésőbb 14 (tizennégy) naptári napon belül, amikor az ADION SUPLIVITA-t megfelelő módon értesítették az e szerződésből való kilépésről, gyakorolta az elállási jogot, a szállítási költségek kivételével. A szakemberekkel kötött szerződésekben szereplő fogyasztók jogairól szóló 34/2014. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 13. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Fogyasztó megérti és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az összegek visszatérítésére kizárólag banki átutalással kerüljön sor, ami azt jelenti, hogy köteles az összegek átutalására bankszámla XXXdatait szolgáltatni. Mindenesetre a visszatérítés eredményeként a Fogyasztó nem számít fel díjat. Az ADION SUPLIVITA SRL jogosult a visszatérítést a termékek visszaszolgáltatásáig elhalasztani. A visszaküldött termékeket a Vevő az ADION SUPLIVITA SRL-nek szállítja.

Költségek
A szakemberekkel kötött szerződésekben szereplő fogyasztók jogairól szóló 34/2014. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 14. cikke (2) bekezdésének megfelelően a termékek visszatérítésének költségeit a Vevő viseli. Kivételesen a szállított termékek és a Rendelés közötti ellentmondás esetén a visszatérítési költségeket az ADION SUPLIVITA SRL.B viseli. Az elállás joga és szerződéses megszüntetése.

A szerződéses elállási jog gyakorlásának ideje

A Vevő vagy a Megrendelés kedvezményezettje a termékek visszaküldése céljából 14 (tizennégy) naptári napon áll rendelkezésére, attól a naptól számítva, amikor a Vevő a termékek fizikai birtokába kerül.

A termékek visszaküldésére alkalmazandó általános rendelkezések

Kötelező, hogy a termékeket – az esettől függően – legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszajuttassák az eladásba (tökéletes állapotban lévő termékek, kiegészítők, tájékoztatók stb.) Az ADION SUPLIVITA SRL-hez. naptár attól a naptól kezdve, amikor a Vevő vagy a Vevő által megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik fél a termékek fizikai birtokába kerül.

A határidő után küldött termék-visszatérítéseket nem fogadjuk el.

Ezen felül a termékeket a Megrendelés száma kíséri, amelyet a szállított termékekkel együtt küldnek, és amelyeket a Vevő vagy a Megrendelés címzettje aláír.

A Vevőt és a Megrendelés kedvezményezettjét, ha eltérnek a Vevőtől, értesítjük, hogy a megrendelés száma megkönnyíti a visszatérítés feldolgozását XXX által. Ezért felkérjük a Megrendelőt vagy a Megrendelés kedvezményezettjét, ha ez eltér a Megrendelőtől, hogy használja a Megrendelés számát.

Abban az esetben, ha a Vevő a weboldalon különleges ajánlatot kapott, amely lehetővé tette számára bizonyos feltételek mellett, hogy egy vagy több terméket megvásárol a megrendelésért cserébe, vagy külön költség nélkül élvezheti a különféle promóciós mintákat, akkor úgy kell tekinteni, hogy az elállási jogának gyakorlása után ez utóbbi már nem jogosult a vonatkozó ajánlat vagy a megfelelő minták megszerzésére. A vevőnek vissza kell küldenie azt a terméket (termékeket), amelyet vissza szeretne adni, / csak a kapott mintákkal együtt, illetve az ajánlatban megvásárolt terméket (termékeket) a visszaküldött termék (ek) sorrendjéért cserébe, hogy az ADION SUPLIVITA SRL elindulhasson. visszavonási kérelme.
A vevő felelős a kezelésükből származó termékek értékének csökkenéséért, amely különbözik attól, amely a termékek jellegének, tulajdonságainak és adott esetben működésének meghatározásához szükséges.

A csomag futárral való visszaküldése

Az a vevő vagy a Megrendelés címzettje, aki jogszerűen vagy szerződésesen el kívánja gyakorolni az elállási jogát, a terméket futárral visszaküldve a következő címre: str. Calea Floresti no 77, ap 60, Cluj-Napoca, Cluj megye.

Ha a Megrendelés vásárlója / címzettje nem bizonyítja, hogy a terméket ténylegesen szállította a fuvarozónak a fentiek szerint, a termék visszaküldésével kapcsolatos minden kockázat a Vevő vagy a Megrendelés címzettje.