1. MEGHATÁROZÓ ELEMEK
  2. Általános szempontok

A www.megaspore.ro online weblapot az ADION SUPLIVITA SRL üzemelteti, székhely: Kolozsvár, és a Clgjegyzákszám: J12 / 6591/2007, telefon: 0745-636160, e-mail megasporero@gmail.com.
Az ADION SUPLIVITA SRL folyamatosan arra törekszik, hogy fenntartsa az online üzlet weboldalán szereplő információk helyességét. Figyelembe véve az ezekkel az információkkal kapcsolatos esetleges hibákat, kijelentjük, hogy a termékek képe informatív jellegű, és a szállított termékek a jellemzők és / vagy a terv módosítása miatt a gyártók előzetes értesítése nélkül eltérhetnek a képektől. Ezenkívül a weboldalon bemutatott termékek bizonyos tulajdonságai vagy árai értesítés nélkül módosíthatók, vagy feldolgozási hibákat tartalmazhatnak.

Az ADION SUPLIVITA SRL fenntartja a jogot a használati feltételek és a weboldal tartalmának előzetes értesítés nélküli frissítésére, változtatására vagy módosítására. A félreértések elkerülése érdekében tanácsos ezeket a szakaszokat minden alkalommal ellenőrizni, amikor belép a weboldalre, és különféle műveleteket kíván végrehajtani. Így tudatosan fog viselkedni.

Az online üzletben szereplő akciók és ajánlatok a készlet erejéig érvényesek.

 

 1. A használt kifejezések meghatározása

FELHASZNÁLÓ: olyan személy, aki online, magán- vagy szakmai célok érdekében lép be az online üzletbe, és elfogadja a használati feltételeket a regisztráció befejezésével.
ÜGYFÉL: az a felhasználó, aki megrendelést kezdeményez és véglegesít a www.megaspore.ro oldalon
JOGTALAN FELHASZNÁLÁS: az online ózletnek a  gyakorlattóé eltérő, a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel vagy rendelkezéseivel ellentétes használata, vagy bármilyen más módon, amely kárt okozhat cégünknek vagy más felhasználóknak.

RENDELÉS: elektronikus dokumentum, amelyet az ÜGYFÉL online üzletbe törtőnő  lépése eredményeként jön létre, amely szerződéses formaként működik az ADION SUPLIVITA SRL és ez utóbbi között.
SZERZŐDÉS: az ADION SUPLIVITA SRL által megerősített RENDELÉS, amelyen keresztül cégünk vállalja, hogy az ÜGYFÉL részére átadja az általa igényelt termékeket, és az ÜGYFÉL vállalja fizetését.
A FELHASZNÁLÓK www.megaspore.ro használóit felkéri arra, hogy figyelmesen olvassák el az összes műveletre vonatkozó használati feltételeket, valamint a felek közötti kapcsolatokat, ezeket minimálisan alkalmazandó rendelkezéseknek tekintik, amelyeket a hatályos román jogszabályok rendelkezései egészítenek ki. A szerződési feltételek bármikor megváltoztathatók a dokumentum tartalmának frissítésével, ezek a változások kötelezőek FELHASZNÁLÓNAK.
A www.megaspore.ro weboldalon a FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy betartja az alábbiakban meghatározott feltételeket, valamint a Románia területén hatályos jogszabályokat.
Ennek a weboldalnek a használatával kifejezetten elfogadja a használati feltételeket, és az adatvédelmi irányelveket. A weboldal legjobb felhasználása érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az összes felhasználási feltételt.

 1. Adatvédelmi politika és a személyes adatok védelme

A www.megaspore.ro virtuális üzlet ügyfeleinek személyes adatainak bizalmas kezelése az egyik szempont, amelyet a legnagyobb komolysággal kezelünk.
Az ADION SUPLIVITA SRL információkat gyűjt a www.megaspore.ro weboldalon, az e szempontokra hivatkozó román jogszabályokkal összhangban. A weboldal “sütiket” helyez a látogató számítógépére, kéri, hogy statisztikai adatok gyűjtésére használják weboldalunkat és az ügyfél automatikus bejelentkezéséhez.

Az adatgyűjtés az alábbiakon keresztül történik:
• Ügyfél regisztrációs űrlap
• Megrendelőlap
• A SZERZŐDÉS forma
• Készült a felülvizsgálati űrlap
• Hírlevél feliratkozás
A weboldalen gyűjtött személyes adatok felhasználásra kerülnek:
• Az ügyfelekkel folytatott közvetlen és közvetett kommunikáció megkönnyítése
• Az Ön által megrendelt termékek / szolgáltatások számlázása
• Termékek szállítása
• A felhasználók tájékoztatása egy vagy több termék készletkészletéről
• A felhasználók tájékoztatása a rendelkezésre álló különféle ajánlatokról / promóciókról
• A felhasználók tájékoztatása a megaspore.ro fiók állapotáról, a megrendelések alakulásáról és állapotáról,
• valamint a kínált termékek és szolgáltatások értékelésében.

 

A személyes jellegű adatok feldolgozása és ezen adatok szabad mozgása tekintetében a személyek védelméről szóló módosított és kiegészített 677/2001 sz. Törvény értelmében, XXX kötelezettséget vállal, hogy biztonságos módon és csak meghatározott célokra használja fel weboldalunk felhasználói által biztosított személyes adatokat.

 

Cégünk vállalja, hogy nem továbbítja az összegyűjtött adatokat harmadik személyeknek, kivéve azokat a helyzeteket, amelyeket a román állam hatályos jogszabályai kifejezetten előírnak. Így személyes adatait a törvényi rendelkezések alapján és azok keretein belül, valamint bizonyos megfogalmazott kérelmek eredményeként átadhatjuk az Ügyészségnek, a rendőrségnek, a bíróságoknak vagy az állam más felhatalmazott szerveinek.

 

Bármely felhasználó, aki kifejezetten személyes adatokat szolgáltatott a www.megaspore.ro weboldalon, a megasporero@gmail.com címre küldött e-mailel törölheti az adatbázisból.
Ha a felhasználók nem akarnak e-mailben további kereskedelmi hírlevelet kapni cégünktől, használhatják az e-mailben kapott XXX hírlevél láblécében található linket.

Vita esetén előbb a békés úton próbálják ezt megoldani, a panasznak a XXX székhelyén történő nyilvántartásba vételétől számított 30 munkanapon belül. Ha ezen határidő elteltével nem születik megállapodás, a vitát a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara Választottbírósági Bizottsága vagy Kolozsvár illetékes bíróságai rendezik.

Tájékoztatás és támogatás céljából felvehetik velüknk a kapcsolatot az alábbi címen: str. Calea Floresti nr 77, ap 60, Kolozsvár, Kolozs megye.

Az eladók által az ügyfelektől a megrendelések megszerzése érdekében gyűjtött személyes adatok, mind a www.megaspore.ro weboldalon, mind telefonon vagy e-mailben, feltétlenül szükségesek a távolsági kereskedelem folytatásához.

A szerződésben feltüntetett személyes adatok kezelése feltétlenül kötelező, mivel ezek az információk nélkülözhetetlenek, mivel biztosítják a megrendelt árukra vonatkozó tájékoztatást és az ügyfél rendelkezésére bocsátást.

 

MEGJEGYZÉSEK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

A módosított és kiegészített 677/2001-es, a személyes jellegű adatok feldolgozására és ezen adatok szabad áramlására vonatkozó törvény szerint, valamint az 506/2004-es, a személyes jellegű adatok feldolgozására és az elektronikai kommunikáció terén a  magánélet védelmét célzó törvény értelmében a www.megaspore.ro köteles biztonságos körülmények között és csak meghatározott célokra felhasználni azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön nekünk önmagáról, a a családjáról vagy más személyekről átad.

Ön köteles megadni az előírt adatokat megadni, ezek szükségesek az Ön által megrendelt termékek számlázásához és kézbesítéséhez, potenciális ügyféllel való kapcsolattartáshoz és a megrendelések értékesítés utáni támogatásának biztosításához.

Az elutasítása lehetetlenné teszi a rendelések leszállítását, az Ön által feltett kérdések megválaszolását és segíteni, ha korábban már igényelték. A regisztrált információkat az üzemeltető használja, és csak a következő címzetteknek továbbítják: az üzemeltető alkalmazottai, a szállító társaságok, amelyek révén a kézbesítés történik.

A XXX címen elküldött írásbeli, dátummal ellátott és aláírt jelentkezés alapján ingyenesen gyakorolhatja a következő jogokat:
• évente egyszer megerősítik, hogy a személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem;• interjút készíteni az átadott adatokról;
• az adatkezelés megakadályozása sajátos helyzetükhöz kapcsolódó jogos és jogszerű okokból

 • kérje az adatok törlését, kivéve a törvényben előírt helyzeteket.

Bármely ügyfél, aki kifejezetten megadta e-mail címét a www.megaspore.ro weboldalon, választhatja, hogy törli azt adatbázisunkból. A nekünk megadott információt arra a célra használják fel, amelyre megadták, adminisztrálják, támogatják és értékelik szolgáltatásainkat, és megakadályozzák a biztonsági, törvényi és szerződéses feltételeink megsértését.
4. feltételek

Az általános feltételek az ADION SUPLIVITA SRL által az összes áruk / termékek értékesítésére vonatkoznak, a virtuális ÜZLET-en keresztül a www.megaspore.ro

 1. Regisztrációs kötelezettségek

A szolgáltatás használatához Ön vállalja, hogy valódi, helyes, aktuális és teljes információt szolgáltat rólad. Ha úgy gondoljuk, hogy ezt a kötelezettséget nem tartják be, fenntartjuk a jogot, hogy rögzített vagy határozatlan időre blokkolja az Ön hozzáférését a szolgáltatás használatához. előzetes értesítés nélkül.

 1. Szerzői jog

A www.megaspore.ro weboldal teljes tartalma, ide értve a szöveget, képeket, webes grafikai elemeket, valamint minden egyéb adatot, a XXX tulajdonát képezi, és a szerzői jogi törvény, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogokra vonatkozó törvények szerint védett. .
A XXX felsorolt ​​elemek bármelyikének írásbeli hozzájárulása nélküli használata a hatályos törvények szerint büntetendő.
A XXX korlátozott hozzáférést biztosít a weboldal felhasználójának ezen a weboldalon speciális termékek és információk vásárlása céljából, de nem biztosítja a weboldal teljes vagy részleges reprodukciójának, másolásának és a weboldal kereskedelmi célú felhasználásának kifejezett hozzájárulás nélküli jogát. és írásban XXX.

 1. Linkek más weboldalekhez

Az ADION SUPLIVITA SRL nem felelős, és nem tehető felelőssé a weboldalak tartalmáért (ideértve ennek természetét is), a www.megaspore.ro weboldalen található linkek útján. Ezeknek a helyeknek a felelőssége teljes mértékben a tulajdonosok felelőssége.

 1. Elektronikus kommunikáció

A www.megaspore.ro weboldal áruk / termékek vásárlására történő felhasználásával és / vagy az általa elindított programokban való részvétellel a felhasználó hallgatólagosan elfogadja az ADION SPLIVITA SRL elektronikus formátumú értesítéseinek fogadását, ideértve a kategóriába tartozó kommunikációt is. e-mail és / vagy hirdetések a weboldalen.
Az ADION SUPLIVITA SRL tiszteletben tartja a választás szabadságát, és lehetőséget kínál a felhasználók számára, hogy kifejezzék azon kívánságukat, hogy ne kapjanak elektronikus kommunikációt, e-mailben megállítva ezzel a kommunikációval.
9. A forgalomba hozott termékekkel kapcsolatos felelősségek

Az ADION SUPLIVITA SRL nem vállal felelősséget és nem vállal felelősséget az ezen a weboldalon keresztül vásárolt termékek bármilyen módon történő használatából eredő károkért.
Az ADION SUPLIVITA SRL nem garantálja, és nem is tekinthető felelősségteljesnek, ha a vásárolt termékek nem felelnek meg annak a célnak, amelyre vásárolták

.Az ADION SUPLIVITA SRL által szállított termékek az eredeti csomagolásban vannak, lezárva. Ezért az ADION SUPLIVITA SRL nem tehető felelőssé bármilyen következetlenség vagy probléma esetén a termékekkel, azok minőségével vagy az ezekkel kapcsolatos egyéb szempontokkal kapcsolatban.

Minden ilyen problémára az ADION SUPLIVITA SRL felhívja a figyelmet a termékek kézhezvételétől / kézbesítésétől számított 48 órán belül, és megoldás céljából továbbítja az adott termék szállítójára.

Az ADION SUPLIVITA SRL nem garantálja, hogy a termékbemutatók vagy a weboldal bármely más tartalma hibátlanul működik, vagy hogy a weboldal teljes információkat kínál.
A XXX szintén nem felelős, és nem vállal felelősséget a weboldal működéséért, az információról és annak tartalmáért.
10. A szerződéses ár

A termék (ek) ára a www.megaspore.ro weboldalon szerepel.

Bármikor értesítés nélkül megváltoztatható. Kivételek csak a már elindított rendelések. Az árváltozások nem vonatkoznak visszamenőleges hatállyal.
Ahhoz, hogy alkalmazható legyen, a termék árának becsületesnek és komolynak kell lennie. Így az ADION SUPLIVITA SRL figyelmeztet arra a tényre, amikor a www.megaspore.ro hibás működése vagy emberi hibák miatt a www.megaspore.ro oldalon feltüntetett ár nem lehet a valódi. Ezekben az esetekben az ADION SUPLIVITA SRL tájékoztatja az ÜGYFELET a helyes árról.

Az ár tartalmazza az összes adót, de nem tartalmazza a szállítási költségeket.

 1. Szállítási módok

Az ADION SUPLIVITA SRL a szerződéses kötelezettségeit legfeljebb 7 napon belül teljesíti attól a naptól számítva, amikor a RENDELETRE vonatkozó megerősítő üzenetet továbbította az Ügyfélnek. Ha nem tudja végrehajtani a SZERZŐDÉSET, mert a termék nem érhető el, az ADION SUPLIVITA SRL tájékoztatja az ÜGYFELET erről a helyzetről.
Az ADION SUPLIVITA SRL csak abban az esetben, ha az információt követően és az ÜGYFÉL egyetértésével, hasonló termékkel szállíthatja az ÜGYFELET azonos áron, ha az eredetileg kért termék nem áll rendelkezésre.
A terméket az ügyfél választása szerint a gyors futárszolgálat útján szállítják az ÜGYFÉLRE.

 1. Fizetési módok

Az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt a RENDELÉS tartalmazza. Az ADION SUPLIVITA SRL számlát állít ki az ÜGYFÉL számára a szállítandó termékekről és szolgáltatásokról, az ÜGYFÉL kötelezettsége, hogy a hatályos jogszabályok szerint megadja a számla kiállításához szükséges összes információt.
A kifizetések visszatérítési rendszerben teljesíthetők, készpénz befizetésével vagy fizetési megbízással.
Fizetés visszatérítési rendszerben: Készpénzben, teljes egészében, a termékek szállításakor kerülnek kifizetésre. A fizetés közvetlenül a futárszolgálatnak történik, a nyugta alapján.
Fizetési megbízás: A fizetési megbízással történő fizetés csak a TÁRSASÁG által kiállított proforma számla alapján történik, a megrendelés telefonos megerősítését követően az értékesítési tanácsadóval.
Készpénz utalás a számlán: Ezt a Transilvania Bank irodáiban lehet megtenni az ország egész területén.
Az árut a fizetés visszaigazolása után szállítják.
A TÁRSASÁG és az ÜGYFÉL eltérő megállapodása hiányában az ADION SUPLIVITA SRL vállalja az ÜGYFELEK által megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatokat és felelősségeket, amikor azokat a szerződés alapján a futárhoz szállítják, vagy az ÜGYFÉL képviselőjének szállítják.
Az ADION SUPLIVITA SRL biztosítja az áruk megfelelő csomagolását, és biztosítja a kísérő okmányok ÜGYFÉL felé történő továbbítását. A termékeket csak a román területen szállítják. A termékek és szolgáltatások tulajdonjoga a fizetéskor átszáll az ÜGYFÉLRE.

 1. A szállítás feltételei és költsége

A XXX a megrendelt termékre vonatkozó ÜZLETUL ONLINE weboldalon feltüntetett feltételek szerint, a RENDELÉS generálásának napján vagy az ÜGYFÉL által a RENDELÉS létrehozásának időpontjától számított 30 napon belül, a felek eltérő megállapodása hiányában szállítja a termékeket.

A XXX, ha nem tudja végrehajtani a SZERZŐDÉSET, mert a termék vagy szolgáltatás nem elérhető / már nem áll rendelkezésre, értesíti az ÜGYFELET erről a rendelkezésre állásról, miután az ÜGYFÉL által a nem elérhető termékért vagy szolgáltatásért befizetett összegek visszatérítésre kerülnek. legfeljebb 14 napon belül.
Ha a szállítási határidők nem teljesülnek, az ADION SUPLIVITA SRL értesíti az ÜGYFELET a szállítás befejezésének várható határidejéről.

 

Ha a XXX téves információt kap a számlázásról vagy a termékek kiszállításáról, az ADION SUPLIVITA SRL megtagadhatja a kézbesítés tiszteletben tartását anélkül, hogy ezt a SZERZŐDÉS megsértésének tekintenék, vagy új határidőt állapíthat meg a megrendelés teljesítésére.

Az ADION SUPLIVITA SRL által forgalmazott termékek Románia egész területén elérhetők, a megrendeléskor az Ön által választott módszer és szállítási idő alkalmazásával. A csomag szállítása után értesítési e-mailt kap az új rendelési állapotról.

 1. Viták és konfliktusok

Az illetéktelen hatóságoknak be kell jelenteniük a weboldalhez való jogosulatlan hozzáférés megkísérlését és minden csalási kísérletet. Az ADION SUPLIVITA SRL és az ügyfél / vásárlók közötti esetleges konfliktusokat békés módon kell megoldani a két fél megállapodásával. Ha ez nem lehetséges, akkor a területen alkalmazandó román jogi rendelkezéseket kell alkalmazni, és a konfliktusok rendezése a román bíróságok hatáskörébe tartozik.

 1. A TÁVKERESKEDELMI SZERZŐDÉS

A www.megaspore.ro weboldalon elektronikus vagy telefonos megrendelés elindításával a vevő beleegyezik abba a kommunikációs formába (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az eladó elvégzi műveleteit.
A megrendelés a következő dokumentumokból áll:

 1. A megrendelés (a kézbesítési és számlázási adatok világos részleteivel együtt) és annak különös feltételei
  2. A vevő specifikációi (adott esetben)
 • A szerződés feltételei

Ha az eladó megerősíti a megrendelést, ez azt jelenti, hogy teljes mértékben elfogadják a megrendelés feltételeit. A megrendelésnek az eladó általi elfogadását akkor tekintik befejezettnek, ha az eladó szóbeli (telefonos) vagy elektronikus (e-mail) visszaigazolást küld a vevőnek, anélkül, hogy visszaigazolást igényelne tőle. Az eladó egyáltalán nem veszi figyelembe a szerződés értékével rendelkező, megerősítetlen megrendelést.
Ez a megállapodás a Megrendelésnek az eladó általi megerősítésével lép hatályba. A megerősítés telefonon vagy elektronikus úton (e-mail) történik. Az így kötött szerződés alapját az értékesítés általános feltételei képezik, amelyek kiegészítéseként az eladó vagy annak szállítója által kiállított garanciabizonyítvány szerepel.

 

 

Eladó:
SC ADION SUPLIVITA SRL

VEVŐ – a kiállított Megrendelés alapján azonosított természetes vagy jogi személy, akit a szerződés során Vevőnek nevez meg

 1. cikk A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Vevő vállalja, hogy az Eladótól vásárolja meg, és az Eladó vállalja, hogy a Vevő által a Megrendelés által megrendelt és az eladó által megerősített Megrendelés által kért termékeket szállítja a Vevő által a Megrendelésen belül meghatározott mennyiségben.

 1. cikk. TERMÉK-SZÁLLÍTÁS – a kért megrendelés szerint
 2. cikk A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
 3. Ez a szerződés akkor lép hatályba, amikor az ADION SUPLIVITA SRL megerősíti a Vevő által kiadott megrendelést.
 4. A megrendelésnek az ADION SUPLIVITA SRL általi megerősítését telefonon vagy e-mailben kell elvégezni a Vevő által biztosított levelezési címben.
 5. cikk. ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI
 6. A termékeket a gyártó eredeti csomagolásában, lezárt állapotban és sérülés nélkül kell szállítani
  2. A Vevő által megrendelt termékek mennyiségben, áron és a megrendelés megerősítésében megadott időn belül történő kiszállításához.
 7. Tájékoztatni a Vevőt késedelem vagy lehetetlenség esetén a teljes vagy részleges megrendelésről
 8. Abban az esetben, ha a Vevő a termékek kiszállítása előtt felmondja a szerződést, lemond a megrendeléséről, a XXX vállalja, hogy ezt a szállítást már nem hajtja végre.
 9. cikk A VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
 10. Ön köteles tudomásul venni a XXX online értékesítési weboldal Általános használati feltételeit, és tudomásul veszi, hogy egyetértett velük a megrendelés benyújtásakor és a szerződés hallgatólagos aláírásakor.
 11. A szerződéses értéket (a termékek értékét és a szállítás értékét) a termékek kézhezvétele után köteles megfizetni.
 12. cikk A vagyon átruházása

Az áruk / termékek tulajdonjoga átruházásra kerül, amikor a vásárló a megrendelésben megjelölt helyen fizeti ki (kézbesítés útján – a futár által biztosított fuvarokmány átvételi aláírása vagy az adószámlán történő átvételi aláírás az eladó alkalmazottai általi kiszállítás esetén). . Posta vagy futárral történő kézbesítés esetén az eladó nem engedélyezi, hogy a Vevő a csomagok kinyitása előtt a kézbesítés aláírása előtt, hanem csak a kézbesítés aláírása és a lehetséges fizetés megfizetése után tegye lehetővé. Ha az ingatlan átruházása után a Vevő eltéréseket talál a megrendelés (számla) és a csomag tartalma között, legfeljebb 3 napon belül írásban értesíti az Eladót.

 1. cikk. A SZERZŐDÉS NEATERERÁLIS MEGSZÜNTETÉSÉNEK JOGA

 

7.1 A XXX által szállított termékek az eredeti csomagolásban vannak, lezárva. Ezenkívül ezek olyan termékek, amelyeket természetüknél fogva a lezárás után már nem lehet visszaküldeni, mivel személyes használatra szánják őket.

 

7.2 A vevőnek joga van egyoldalúan, a termékek kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül, írásban, a büntetés nélkül, bármiféle ok nélkül felmondni a távollevők közötti szerződést. Ebben a helyzetben a Vevő köteles nem fagyasztani a termékeket.
7.3 A szerződés egyoldalú felmondásának jogát igénylő Vevőnek meg kell fizetnie a termékek visszaküldésének értékét.

7.4 A XXX megtéríti a Vevő által a termékek szállításáért fizetett összegeket anélkül, hogy az összegek visszatérítésével kapcsolatos költségeket igényelné. Az összegek visszafizetésére legkésőbb a szerződés Vevő általi felmondásának napjától számított 30 napon belül kerül sor.

 1. cikk. A SZERZŐDÉS FELELŐSSÉGE

 

8.1 A XXX nem vállal felelősséget és nem vállal felelősséget a megvásárolt termékek bármilyen módon történő használatából eredő károkért. A XXX nem garantálja, és nem vállal felelősséget sem, ha a vásárolt termékek nem felelnek meg a vásárlás céljának, kivéve azt, amelyet a termékleírás tartalmaz.
8.2 A termékeket a XXX szállítja az eredeti csomagolásban, lezárva. Ezért a XXX nem tehető felelőssé a termékekkel, azok minőségével vagy az ezekkel kapcsolatos egyéb szempontokkal kapcsolatos következetlenségekké vagy problémákért.

 1. cikk GARANCIA

A XXX weboldalen forgalomba hozott összes termékre érvényes jótállási feltételek vonatkoznak.

 1. cikk. VIS MAIOR

 

Egyik fél sem felel a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következtében következik be. A fő erő a kiszámíthatatlan esemény, amely a felek ellenőrzése alatt áll, és amelyet nem lehet elkerülni.
NYILATKOZAT
A bemutatott termékek összes fényképe informatív és tájékoztató jellegű. A csomagok fényképei valóban eltérhetnek az ezen az oldalon található képektől. A kialakítás, a színek vagy formák valóban különbözhetnek a bemutató képektől. A leírt műszaki előírások és jellemzők tájékoztató jellegűek, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók, és nem jelentenek szerződéses kötelezettséget. Az összes bemutatás semmilyen módon nem kötelezi a gyártó céget vagy minket, a kereskedőt / szállítót az ügyfél felé.

Ennek a weboldalnek a használatával kifejezetten elfogadja a használati feltételeket és az adatvédelmi irányelveket. A weboldal legjobb felhasználása érdekében javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az összes felhasználási feltételeket. A weboldal tulajdonosa az XXX.